let's get inspired!

12 jun. 2020
real wedding

SOS - help de huwelijkssector overleven!

Corona hakt zwaar in op de huwelijksmarkt. Leveranciers en trouwers hebben geen perspectief en besluiten massaal hun huwelijk uit te stellen. Een bloedbad dreigt ...
Lieke van Stories by Mabel is in de pen gekropen om de nodige steun voor de sector te vragen. Hier is haar brief aan Brussel ! Beste politiekers: laat onze trouwers terug dromen van hun dag ...

 
 Beste Team GEES, beste Premier Wilmès, beste ministers Jambon, Somers, Crevits, Muylle, De Croo, Geens, Demir, De Borsus en collega ministers, beste parlementslid,

Elke ondernemer in de huwelijkssector keek uit naar het ‘magische’ jaar 2020: koppels stelden in voorgaande jaren vaak bewust hun huwelijk wat uit tot in dit symbolische cijferjaar. In 2020 zou er getrouwd worden, en hoe!

Intussen is 2020 een zwart jaar voor de ondernemers, de professionals, de mensen in deze mooie sector.

Wij zijn een jonge sector. Een sector die kleur geeft aan een samenleving, die zorgt voor betekenisvol samenzijn, die instaat voor een belangrijk cultureel gegeven in onze samenleving.

Een sector die bezet wordt door creatieve zielen, met een hart voor mensen. De afgelopen weken waren hels, niet enkel voor ons, maar zo ook voor de radeloosheid die we troffen bij elkeen van onze koppels. 

SAMENGEVAT : ik schrijf u omdat ik ten einde raad ben, als ondernemer én als mens.

 1. WIJ HEBBEN BLIJVENDE STEUN NODIG

De crisis in de huwelijkssector is onhoudbaar geworden.  Alle opdrachten voor maart, april, en mei zijn voor 100% uit de agenda’s geschrapt. Sinds 24 april, na de uitspraken van de Nationale Veiligheidsraad inzake de grote festivals, volgde de totale leegloop voor juni tot en met augustus 2020. Koppels annuleren hun mooiste dag door de aanhoudende onduidelijkheid. Reeds 80% van de geplande trouwfeesten zijn geannuleerd. Dit laatste had vermeden kunnen worden – echter, wij konden en kunnen onze koppels geen perspectief geven.

We kunnen het niet genoeg herhalen: daar waar de horeca bij een heropstart onmiddellijk weer reservaties ontvangen, is ons hoogseizoen volstrekt aan diggelen geslagen. Bijna alle trouwfeesten die gepland waren, zijn geannuleerd. Het niet kunnen betalen van de vaste kosten tijdens de overbruggingsperiode (dit seizoen én de winterperiode) is een meer dan reëel probleem.

Nieuwe aanvragen voor dit seizoen zijn een utopie. Niemand beslist om een maand voor datum een trouwdag te organiseren. Een trouwfeest vraagt aanzienlijke particuliere middelen, vraagt stevig wat organisatie en de aanhoudende onzekerheid weerhoudt verloofden ervan om van onze diensten gebruik te maken.  

We willen benadrukken dat een gefaseerde heropstart geen oplossing is voor de bedrijfseconomie binnen de sector. Wij betreuren dat u tot op heden geen enkel blijk gegeven hebt van deze realiteit, wel integendeel. Het blijft zo dat bij gelimiteerde feesten onze bedrijven het zeer lastig zullen hebben – quasi onmogelijk in staat zijn - met de continuïteit van hun onderneming naar het volgende seizoen toe. Bij rondvraag in de sector blijkt trouwens ook dat de aanvragen voor 2021 een duidelijke terugval kennen. Koppels engageren zich niet, omdat u zich niet engageert.

Het water staat ons aan de lippen en u minimaliseert de kans dat wij rendabel kunnen opstarten, door het aantal aanwezigen te beperken tot een minimum waarbij een groot aantal leveranciers simpelweg niet tot amper uit de kosten geraken bij opening. Feesten met minder gasten betekent automatisch minder inkomsten, en bij koppels is er gewoon geen denken aan dat zij zó’n financiële investering doen wanneer zij niet al hun genodigden kunnen/mogen uitnodigen.

ONZE EIS - wij hebben steun nodig, niet enkel vandaag, maar vooral morgen en overmorgen.

In die zin is een herziening van de steunmaatregelen voor de sector levensnoodzakelijk, inbegrepen :

 • Het toekennen van de hinderpremie van 160 € per dag, zoals toegekend aan de foorkramers.
 • Verlenging van het overbruggingsrecht tot minstens 31.12.2020
 • BTW verlaging van 21% naar 6% voor trouwfeesten in 2020 en 2021. Dit kan voorkomen dat koppels wachten met het plannen van hun feest.
 • Omzetverlies 2020 verwerken in het boekjaar 2019.

 1. WIJ EISEN GELIJKHEID TAV ANDERE SECTOREN

De discrepantie die blijkt uit de richtlijnen voor de culturele sector, de horeca, en sport versus de huwelijkssector is verbijsterend. De sector is voldoende creatief om huwelijksfeesten te laten plaatsvinden die de strenge hygiënemaatregelen kunnen respecteren, maar u heeft er eenzijdig voor gekozen om de volledige sector stil te leggen.

 • Horeca mag op 8/6 opnieuw opstarten, met tot 10p aan een tafel en zonder maximum aantal personen per etablissement!? Sommige feestzalen zijn beter uitgerust voor een veilige opstart dan menig horecazaak – 10p per tafel is exàct hoe een huwelijksfeest wordt opgebouwd! Ook feesttenten kunnen eindeloos vergroot worden teneinde een veilige omgeving te creëren. Te uwer informatie: de meeste feestzalen hebben ook de NACE-code van een restaurant in hun KBO inschrijving staan, dus voor hen is deze discussie zelfs een non-discussie.
 • Sport, cultuur en conferenties waar iédereen een vreemde is voor elkaar -niets, ‘bubbel’!-mogen vanaf 1/7 met 200p heropstarten, maar een trouwfeest waar enkele reeds vooraf gevormde ‘bubbels’ elkaar ontmoeten en je een door liefde en respect zelf-regulerend effect krijgt mag niét plaatsvinden? In een museum rondlopen met 199 vreemden mag, maar dat getal wordt ondenkbaar voor een sector die creatief en ‘des mensens’ is in de kern?!
 • Een drink na een ceremonie vindt u ongepast – maar op café gaan mag intussen wél? In groep op restaurant gaan mag, maar catering voor een huwelijksfeest blijft onbesproken?

ONZE EIS – naar analogie met horeca enerzijds, sport, cultuur, conferenties en retail anderszijds:

 • Aantal aanwezigen op een feest in een vaste of tijdelijke infrastructuur naar 100p vanaf heden en naar 200p vanaf 1/7. Noteer: je mag heden wél met respectievelijk 100p en 200p de ceremonie bijwonen!
 • Schrap de 1p per 10m² zoals u intussen in retail deed. De 1.5m die we nodig hebben voor social distancing versoepelt deze maatregel tot 1p per 4m².
 • Drink na een ceremonie met social distancing toegestaan vanaf heden (privé tuin, feestzaal, of feesttent – ook op privé terrein)
 • Food (and drinks) vanaf 1/7 toegestaan.
 • Geef ons nù duidelijk inzicht op de verder te verwachten versoepelingen (voor de komende 6 maand), zoals in andere landen, uitgaand van een positief scenario en met vertrouwen in onze ondernemers en onze koppels.

WIJ – EN ONZE KOPPELS- VERDIENEN DUIDELIJKHEID

Voorafgaand aan de uitvoering van een huwelijksfeest gaan uren, dagen, weken en maanden aan planning vooraf. Gemiddeld genomen zit er een jaar tot een jaar en half tussen de boeking van een leverancier en de datum van huwelijksfeest. Een belangrijk deel van de gepresteerde uren worden gefactureerd bij oplevering van het totale project. Wanneer de finale uitvoering van een feest straks zal kunnen plaatsvinden weigert u blijkbaar pertinent ons mee te geven.

U beperkte de richtlijnen lange tijd tot het louter voltrekken van burgerlijke huwelijken op een gemeente – en stadhuis en ging daarbij, keer op keer, volledig voorbij aan de financiële en emotionele realiteit van onze sector én onze klanten.

Intussen werken wij elke dag (zonder omzet te kunnen draaien!) hard door, met het beantwoorden van instromende oproepen, mails en vragen van koppels en families die duidelijkheid wensen en hun feest (liefst kosteloos) wensen te verplaatsen.

De verwarring in hoofde van koppels en leveranciers (en uw coronalijn!) na de publicatie van het laatste MB is totaal. De klap op de vuurpijl en een zoveelste mentale en financiële dreun.

ONZE EIS – wij verdienen duidelijkheid en perspectief in maximaal positieve zin.

 
instafeed

@engagedNL